Giriş / Hukuka Aykırılık Bildirimi

Hukuka Aykırılık Bildirimi

Donanım Notu, Anayasa ile belirlenmiş tüm yasalara saygılı, kamunun, iş ortaklarının ve tüm üçüncü şahısların fikri sınai hak ve kişilik haklarına saygılı olduğunu beyan etmiş ve bunu kabullenmiştir.

Donanım Notu 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ”da tanımlanan “ yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili ise “içerik sağlayıcı” olarak faaliyettedir.

Donanım Notu kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka ve yasalara aykırı olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü söz konusu değildir ve yoktur. Donanım Notu olarak, hukuka ve yasalara aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemi kabullenilmiş ve uygulanmaktadır.

Donanım Notu içerisinde yer alan içerikleri kişilik haklarını, fikri ve sınai haklarını ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek kuruluşları aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartı ile ohudur@donanimnotu.com elektronik posta adresine bildirim yapabilirler. İhlale konu içerik, hukuk servisi tarafından incelenerek 4 iş günü içerisinde kaldırılacak ve muhatabına bilgi verilecektir.

  1. İhlale konu içeriklerin URL ( örneğin : donanimnotu.com/konubaşlığı ) adresi ve ihlale konu içeriğin konusu
  2. Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişilikler için bağlı bulundukları oda kayıt belgesi, meslek birliği / kuruluşu ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli talep yazısı,
  3. Vekaletle işlem yapma yetkisi olanlarda vekaletname,
  4. Fikri ve sınai haklara sahip ise hak sahipliğini gösterir belge,
  5. Açık Ad/ Soyad – Unvan ve açık iletişim adresleri ( Telefon, GSM, e-posta, Adres )