Giriş / Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 27.05.2014

www.donanimnotu.com teknoloji bloğu (Bundan böyle Sitemiz olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri SİTEMİZ internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

 Lütfen “Gizlilik Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

SİTEMİZ, internet sitelerini ziyaret etmekle ve/ veya uygulamalarını kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

SİTEMİZ, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından http://donanimnotu.com adlı web sitesi üzerinden ve/ veya mobil uygulamalar üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

SİTEMİZ, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla Bankalar, GSM Operatörleri gibi kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği;  reklam, sponsorluk, veri paylaşımı ve yasal diğer  yöntemlerle olabilir.

SİTEMİZ, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

 Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, SİTEMİZ gerektiğinde kullanıcıların IP adresini,  sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, SİTEMİZ tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda ta nımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. SİTEMİZ’in 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

SİTEMİZ,uygulamalarını yükleyerek son kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli hizmetlerden / servislerden faydalanabilmek için, son kullanıcıların / ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: Ad ve Soyad, Kullanıcı Adı, telefon numarası, adresi, e­posta adresi vb.) formlar aracılığıyla SİTEMİZ’e vermeleri gerekmektedir. İletilen bu kişisel bilgiler; gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla kullanılabilir.

SİTEMİZ, tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler SİTEMİZ ve işbirliği içinde olduğu di ğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Kullanıcıların uygulama katılım bilgilerinin doğruluğu konusunda  SİTEMİZ kayıtları esas alınacaktır.

SİTEMİZ, Uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, kullanıcı adı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.

SİTEMİZ, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SİTEMİZ’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

SİTEMİZ, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar;

 a.Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller.

b.SİTEMİZ’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller.

c.Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri.

d.Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

SİTEMİZ, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni  tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

SİTEMİZ, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi ya da Uygulamaları kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgi leri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile ya da çeşitli yazılımsal analiz araçları ile elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet si tesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam  ve  içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

SİTEMİZ, başvuru esnasında, kullanıcıların kişisel bilgisayarları ve İnternet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb…) oluşabile cek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

SİTEMİZ kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemleri almıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda bilgi@donanimnotu.com  adresi üzerinden iletişime geçerek danışmakta tereddüt etmeyiniz.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır.

SİTEMİZ, internet sitesinde sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir.

SİTEMİZ, internet sitesindeki ve mobil uygulamalardaki “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden ha berdar olabilir.

SİTEMİZ’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

İşbu Site’ye girilmesi veya Site’nin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde  İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.